Geunhuis Producties
Geunstraat 4
7095 BB De Heurne
Telefoon 0315-653294
geunhuisproducties@gmail.com

Boeren MagieHet boekje “Boerenmagie” beoogt de magische belevingswereld die van oudsher zo’n belangrijk deel uit maakte van het leven op het platteland op luchtige en laagdrempelige wijze zichtbaar te maken en te verklaren, met het doel aan de beleving van het landschap door bezoekers n bewoners van de regio een onvermoede extra dimensie toe te voegen.

De al of niet op waarheid berustende magische betekenis en geneeskrachtige werking van oude gebruiken, symbolen, flora en fauna, enz. op het platteland komen aan de orde. Tevens wordt o.a. aandacht besteed aan de betekenis van de heidense en christelijke religie voor het volksgeloof en de magische afweermiddelen tegen geesten, heksen en demonen.Het boekje heeft geen wetenschappelijke pretenties en streeft niet naar volledigheid. Het is slechts bedoeld als een stimulans om de regio te verkennen en het landschap op een heel aparte en unieke manier te beleven.

Vanaf de prehistorie tot ver in de 20ste eeuw werd het dagelijkse doen en laten van de bewoners van deze regio benvloed door bijgeloof. Zelfs in de huidige moderne tijd zijn daarvan nog voorbeelden aanwijsbaar. Men zou denken dat na de introductie van het christelijk geloof het meeste bijgeloof zou zijn uitgeroeid, maar het tegendeel is waar. De katholieke kerk “christianiseerde” de op magie gebaseerde gebruiken van de oorspronkelijke heidense religies om het christelijk geloof geaccepteerd te krijgen. Daardoor bleef heel wat van de oeroude “boerenmagie” tot op de dag van vandaag zichtbaar.

Gevel-en stiepeltekens, oeleborden, heilsknopen, levensbomen, hazelaar en lijsterbes, ze zijn nog altijd in het landschap te vinden. Hun magische betekenis is zelfs de bewoners van de regio vaak niet meer bekend.

Het boekje “boerenmagie” poogt een aantal van deze magische elementen zichtbaar te maken en te verklaren op een luchtige en laagdrempelige wijze zonder wetenschappelijke of andere pretenties.

Het boekje kost 6.95 excl. verzendkosten.
Terug naar hoofdpagina
Boeren magie